Tuisblad

Baie dankie dat u kom lees op hierdie blad. Hierdie is deel van ‘n program tot Volkshervorming sodat ons volk (oor kerkgrense heen) ‘n eenvormige lewens- en denkpatroon ontwikkel wat tot eer van God drie-enig is. Die implikasie van die Gelofte van Bloedrivier is dat ons ‘n Godsvolk vir Hom sal wees. Nie verhewe of beter as enige van die res van Sy kinders oor die wêreld heen nie, maar dat ons nie nét as individuele gelowiges nie, maar oor gesamentlik vir Hom sal leef. Anders gestel. Die implikasie van die gelofte is dat ons as volk ‘n ekstra gelofte afgelê het. Elke gelowige beloof God,  wanneer hy sy geloof in Hom bely of belydenis in  sy gemeente aflê dat hy/sy trou aan Hom sal bly uit dankbaarheid vir sy/haar verlossing van die sonde. Hierdie volk het gesamentlik onderneem om ‘n volk te wees wat hieraan trou bly! Wat sou u sê het van daardie Godshuishouding oorgebly? Is dit nie waarteen Christus in Mat. 12 waarsku dat geen huishouding wat in homself verdeel is kan bly staan nie.

Lees gerus die dokument, “Volkshervorming” (proefskrif) en neem deel aan die besprekingspunte op die webjoernaal.

o